Spizarnia

Odwiedź również naszą stronę firmową: www.bronowickaspizarnia.pl

Odwiedź również: www.bronowickaspizarnia.pl

winogrono.png zboze_lewe.png zboze_prawe.png jablko.png
Brązowe tło
Brązowe tło

Regulamin

linia.png linia pozioma krótka.png

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO – KREDENS SMAKU Z DNIA 01.03.2017 R.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Julitę Joannę Górską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KREDENS SMAKU przy ul. R. Minkiewicza 4 w Suwałkach 16-400, NIP 8471569241, REGON 200757665, zwany dalej „catering dietetyczny – Kredens Smaku”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Usługa
1. Kredens Smaku w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku. Posiłki spakowane są razem w oddzielną torbę/pudełko.

2. Posiłki spakowane w czarne/białe oraz przezroczyste pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.

3. Pakiety dietetyczne dostarczane są w godzinach od 03.00 do 09.00.

4. Pakiet dostarczony – rozumie się jako pakiet dietetyczny przekazany do rąk własnych osoby upoważnionej, bądź pozostawiony we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku, gdy pakiety pozostawiane są we wskazanym przez Klienta miejscu, catering dietetyczny – Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha chłodniczego, uszkodzenie pakietu bądź jego ewentualne zaginięcie.

5. Pakiety dostarczane w ciągu dni roboczych przeznaczone są do spożycia tego samego dnia. Pakiety przygotowywane na niedzielę oraz dni świąteczne można spożyć w ciągu 48 godzin, ponieważ produkty oraz stosowana obróbka została odpowiednio dobrana tak, by nie wpłynęło to na jakość potraw. Pakiet powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych.

6. Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po czasie innym niż podany.

7. Zestaw na niedzielę dostarczany jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święta wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. O szczegółowych harmonogramach dostaw w dni świąteczne, długie weekendy itp. Klienci zostają powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez informację dołączoną do dostarczanego pakietu dietetycznego.

8. Pakiety dietetyczne dostarczane przez catering dietetyczny – Kredens Smaku obejmują:
Diety Standard: 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal – skład makroskładników, w każdej diecie układany jest przez Dietetyków według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji dorosłych osób i wynoszą odpowiednio: białko-około 15%, tłuszcz-około – 30% , węglowodany – około – 55%.
Diety Sportowe: 1700 kcal, 2200 kcal, 2700 kcal – są dietami specjalistycznymi, których skład makroskładników został zmieniony ze względu na specyfikę (budowa masy mięśniowej) diety. Zawartość białka została przekroczona w stosunku do normy IŻŻ, dlatego też nie może ona być stosowana przez osoby z chorobami nerek, wątroby itp. Skład makroskładników wynosi odpowiednio: białko – około 30%, tłuszcz – około 30% , węglowodany – około 40%.
Dieta oczyszczająca – dieta obejmująca pakiety 7 lub 14 dniowe. Dieta o obniżonej kaloryczności około 1000 kcal, skład makroskładników jest obniżony znacznie od zaleceń IŻŻ dlatego też, dieta ta nie może byś stosowana dłużej niż 14 dni.
Diety Indywidualne – diety przygotowywane według wytycznych Klienta. Cena diety ustalana jest indywidualnie. W dietach indywidulanych wynikających z nietolerancji pokarmowych, podany alergen jest eliminowany w bezpośredniej formie, jednakże mogą wystąpić jego śladowe ilości w przygotowanych pakietach dietetycznych. W zakładzie produkcyjnym, firmy catering dietetyczny- Kredens Smaku stosowane są wszystkie grupy produktów. Nie dysponujemy oddzielną linią produkcyjną do produkcji posiłków z wyłączeniem poszczególnych alergenów takich jak np. gluten, orzechy, seler itp. Śladowe ilości alergenów mogą wystąpić w każdym pakiecie dietetycznym.

9. Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków, w diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych. Każdy Klient, może wykluczyć jeden lub więcej produktów według własnych preferencji, jednakże każda zmiana wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.

§3 Zamówienie
1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez catering dietetyczny – Kredens Smaku danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez catering dietetyczny – Kredens Smak określone zostały w punkcie „Polityka prywatności” .

3. Osobą zamawiającą może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

4. Biuro cateringu dietetycznego – Kredens Smaku przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz prowadzi bieżącą obsługę Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 519 702 987.

5. Pierwsza dostawa posiłków cateringu dietetycznego – Kredens Smaku następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia do godziny 16.00. Jeśli zgłoszenie zostało złożone po godzinie 16.00, realizacja zamówienia nastąpi na 3 dzień od złożenia zamówienia.

6. Zgłoszenia oraz kwestionariusze, które wpłyną na adres pocztowy dietetcy@kredens-smak.pl w weekend oraz w piątek po godzinie 16.00, analizowane są w poniedziałek.

7. Złożenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu kwestionariusza/przesłaniu wiadomości e-mail, pracownik firmy cateringu dietetycznego – Kredens Smaku skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.

8. Podczas korzystania z usług cateringu dietetycznego – Kredens Smaku Klient ma prawo do kontaktu z dietetykiem Kredensu Smaku od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 519 702 987.

9. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny – Kredens Smaku o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

10. Po otrzymaniu zamówienia cateringu dietetycznego – Kredens Smaku przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub SMS-em na podany podczas składania zamówienia adres e-mail/telefon kontaktowy potwierdzenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

11. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą ceną do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).

12. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zamówienia, do godziny 8:00.

13. Eliminacja, zamiana składników pakietów wiąże się z dodatkowym kosztem za pakiet posiłków i różni się od cen podanych w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.kredens-smaku.pl

14. Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; zaburzeniami hormonalnymi; cukrzycą typu 1 lub 2; nietolerancją pokarmową; alergiami; zaburzeniami metabolicznymi.

§ 4 Zmiana zamówienia, rezygnacja
1. W przypadku wprowadzania zmian do jadłospisu na życzenie Klienta cateringu dietetycznego – Kredens Smaku zastrzega sobie 3-dniowy czas realizacji.

2. Klient ma prawo wstrzymać dostawę pakietu dietetycznego na 2 dni przed spodziewaną przerwą. Można to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail (dietetycy@kredens-smaku.pl), telefonicznie lub przez SMS (tel. 519 702 987). W przypadku kontaktu za pomocą SMS/e-mail prosimy poczekać na potwierdzenie o odebranej wiadomości. W przeciwnym razie pakiet zostanie dostarczony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

3. Niewykorzystane dni zamówienia z tytułu ich anulowania, w wyznaczonym terminie, nie przepadają. Wykupiony pakiet zostaje o nie wydłużony. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za dni anulowanie.

4. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Kredens Smaku najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura, czyli 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

5. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania zamówienie. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju diety, progu kaloryczności lub rezygnacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Kredens Smaku najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.

6. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, można wykorzystać ją przy następnym zamówieniu. Brak możliwości zwrotu gotówki.

7. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „niedopłatę”. Klient jest zobowiązany niezwłocznie uregulować powstałą różnicę.
8. Zwrot płatności za niezrealizowaną część usługi, następuje w postaci “Bonu Zakupowego”(brak możliwość zwrotu gotówki), który uprawnia okaziciela do zakupu wybranego wariantu diety oferowanej przez catering dietetyczny – Kredens Smaku w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania na terenie działania cateringu dietetycznego – Kredens Smaku.

9. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych podczas ich trwania, catering dietetyczny – Kredens Smaku rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

10. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych objętych promocją podczas ich trwania, catering dietetyczny – Kredens Smaku rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

11. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.kredens-smaku.pl.

§ 5 Płatność
1. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty najpóźniej 3 dni po uzyskaniu pierwszego pakietu dietetycznego. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty, po tym okresie, dostawa zostanie wstrzymana.

2. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić przelewem bankowym za cały okres z góry, wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 98 1020 1332 0000 1402 0822 2186 prowadzony przez Bank PKO Bank Polski.

3. Lub opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić gotówką za cały okres z góry, wpłatę należy przekazać do rąk własnych Kierowcy cateringu dietetycznego – Kredensu Smaku podczas dostawy w pierwszym dniu zamówienia.

4. Na życzenie Klienta catering dietetyczny – Kredens Smaku wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres mailowy dietetycy@kredens-smaku.pl lub SMS. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dołączona do pakietu dietetycznego.

czarny pasek